Uitgebreid zoeken
Proeven van vrouwenstudies theologie : deel VII
Onderzoeksresultaten op het terrein van theologie worden gepresenteerd. Het gaat om relaties tussen Moslims en Christenen, Luce Irigaray, middeleeuwse genderstudies, de verbinding tussen theologische kosmologie en bevrijdingstheologie, Christine Von Hoingen-Heune (1848-1920) en het vrouwelijke lichaam als symbool.
Haardt, Maaike de / Misset-van de Weg, Magda / Eynde, Ine van den / [et al.]
boek
2002
theologie / feministische theologie / vrouwenstudies / islam / christendom / rabbijnen / identiteit / religieuze bewegingen / middeleeuwen / bundel
Zoetermeer
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM