Uitgebreid zoeken

Project Jonge Spoorzoekers

Op zoek naar de wortels van je eigen verleden: Jonge Spoorzoekers is een landelijke Professionele Leergemeenschap van docenten gericht op het leren onderzoeken van (migratie)geschiedenis van de eigen omgeving.  

Aan Jonge Spoorzoekers doen vijftien geschiedenisdocenten mee die lesgeven in de onderbouw en bovenbouw van VMBO, HAVO en VWO. De combinatie van migratiegeschiedenis en de Spoorzoekersaanpak die de afgelopen jaren door het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) werd ontwikkeld vormt het uitgangspunt. Leerlingen gaan als jonge spoorzoeker aan de slag met historisch onderzoek en ontwikkelen daarbij vaardigheden als historisch denken en redeneren.

Geschiedenis is voor veel leerlingen ‘ver van mijn bed’: lang geleden, ver weg, iets van volwassenen. En dan moeten ze ook nog begrijpen dat ‘het’ verleden niet meer bestaat en dat het bij geschiedenis slechts gaat om verhalen, om reconstructies, die elkaar ook nog kunnen tegenspreken. De Jonge Spoorzoekers-aanpak biedt kansen aan docenten om de motivatie van hun leerlingen voor het vak te verhogen door op een ‘natuurlijker manier’ te werken aan historische benaderingswijzen en vaardigheden dan met de bronnen uit het schoolboek.

Bij Jonge Spoorzoekers doen leerlingen historisch onderzoek naar de geschiedenis van mensen met een migratieverleden in hun eigen omgeving. Aan de hand van privéfoto's bevragen de leerlingen iemand uit hun familie- of kennissenkring over wat migratie voor hun dagelijks leven betekende. Zij plaatsen dit in een ruimere historische context en presenteren dit aan elkaar en/of de buitenwereld.

Coördinatie van het project ligt in handen van het ICLON, lerarenopleiding Universiteit Leiden in samenwerking met Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM). De PLG startte in januari 2014 met twaalf scholen door heel Nederland. Binnen het project wordt samengewerkt met verschillende lokale archieven.

Binnen de PLG wordt gewerkt aan een handleiding die in de toekomst ook door andere docenten kan worden gebruikt. Vanaf voorjaar 2016 zullen docenten hun ervaringen delen op vijfeeuwenmigratie.nl.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM