Uitgebreid zoeken
Putzen in der sauberen Schweiz : Arbeitsverhältnisse in der Reinigunsbranche
De arbeidsverhoudingen in de schoonmaakbranche in Zwitserland worden hier onder de loupe genomen. In deze branche waarin hoofdzakelijk goedkope arbeidskrachten, grotendeels vrouwen en allochtonen zijn, wier arbeidsverhoudingen in toenemende mate flexibel, informeel en precair worden.
Tschannen, Pia
boek
2003
schoonmaakberoepen / gelijke beloning / bedrijven / allochtonen / Zwitserland
Bern
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM