Uitgebreid zoeken

Recent geplaatst

25-02-2019
Logo Eemsland
22-08-2018

In de bijlage kunt u het eerste hoofdstuk van "Vijf Eeuwen Migratie" lezen als voorproefje.

17-08-2018
Boekomslag
16-08-2018

In ‘Vijf eeuwen migratie’ van historici Leo en Jan Lucassen staat de lange en rijke migratiegeschiedenis van Nederland...

13-03-2018
Logo Atria
13-03-2018
Back in a bite
03-01-2018

Tot  nu toe hebben ook leerlingen met (lichte) stoornissen in het autistisch spectrum ASS de projecten kunnen doen.

03-01-2018

De culturele diversiteit in onze schoolklassen neemt toe. Literatuur over de relevantie van het schoolvak geschiedenis laat...

03-01-2018

Spoorzoekersprojecten zijn in principe geschikt voor alle niveaus van het VO. Leerlingen in de lagere klassen en met lagere...

03-01-2018

Docenten kunnen bij Spoorzoekersprojecten te maken krijgen met drie soorten verschillen:

03-01-2018

ICT-mogelijkheden kunnen Spoorzoekersprojecten verrijken, overzichtelijker maken of meer motiveren. In de...

03-01-2018
  • Bespreek je wensen, er is vaak veel meer mogelijk dan het standaard aanbod.
  • Neem tijd om met elkaar door te...
03-01-2018

Veel archieven (en musea) staan open voor samenwerking met school. Door samenwerking kan de rol van leerlingen als erfgoed-...

03-01-2018

Leerlingen kunnen een bezoek brengen aan het lokale archief voor een kennismaking. Veel archieven bieden rondleidingen aan...

03-01-2018

Onderdeel van Spoorzoekersprojecten is een mogelijke samenwerking met het lokale archief.

03-01-2018

Dat wat erfgoedinstellingen verzamelen en selecteren om bewaard te worden, bepaalt in grote mate ons beeld van het verleden...

03-01-2018

De interviews en foto’s die leerlingen verzamelen vormen een interessante aanvulling op bestaande erfgoedcollecties van...

03-01-2018

Voorbeelden van samenwerking met kunstvakken zijn:

03-01-2018

Op de meeste scholen met vakoverstijgende Spoorzoekersprojecten werd samengewerkt met het vak Nederlands:

03-01-2018

De kerndoelen voor de onderbouw zijn niet per vak beschreven. In Spoorzoekersprojecten komen de volgende kerndoelen voor de...


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM