Uitgebreid zoeken

Recent geplaatst

03-01-2018

Bij de HAVO en VWO is ‘pluriforme samenlevingen’ een van de hoofdonderwerpen.

03-01-2018

Bij HAVO en VMBO is migratie een onderdeel van het examenprogramma in de bovenbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld bij HAVO om...

03-01-2018

Spoorzoekersprojecten zijn aanvankelijk ontwikkeld binnen het schoolvak geschiedenis, maar al snel ontdekten docenten dat...

03-01-2018

Bouw eenvoudig uw eigen beoordelingsmodel dat past bij uw Spoorzoekersproject.

03-01-2018

Omdat de leerlingen zelf geschiedenis maken, zijn zij nogal afhankelijk van hun informanten.

03-01-2018

De rubrics zijn geschikt voor elk schoolniveau, maar de normering moet daarbij wel per niveau worden aangepast.

03-01-2018

Snel visueel helder te maken waar de leerling staat kan door met een (digitale) markeerstift de rubrics in te kleuren die...

03-01-2018
  1. Kies per project een beperkt aantal leerdoelen. Spoorzoekersprojecten kenmerken zich door een rijkdom aan...
03-01-2018

Rubrics kunnen worden gebruikt voor summatieve toetsing om te komen tot betrouwbare en eerlijke cijfers bij de...

03-01-2018

Rubrics zijn geschikt voor het beoordelen complexe taken met verschillende leerdoelen, zoals Spoorzoekersprojecten.

03-01-2018

Spoorzoekersprojecten zijn praktijkopdrachten met complexe, belangrijke en soms wat ongrijpbare onderwijsdoelen. Het gaat...

03-01-2018
  • Een goede afronding kost tijd en voorbereiding, zowel van de docent als van de leerling.
  • Er liggen...
03-01-2018

Als onderdeel van bijvoorbeeld een projectweek kunnen leerlingen verschillende verhalen over migratie verzamelen en in...

03-01-2018

Leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium Rotterdam en Stedelijk Gymnasium Schiedam maakten in samenwerking met hun docenten...

03-01-2018

Een waardevolle afsluiting kan ook bestaan uit een korte mondelinge presentatie van de resultaten door leerlingen aan elkaar...

03-01-2018

Een andere mogelijkheid is om leerlingen verschillende visies op migratie naast elkaar te laten zetten aan de hand van de...

03-01-2018

Een goede manier om leerlingen kennis te laten nemen van elkaars werk is om ze te betrekken bij de beoordeling van elkaars...

03-01-2018

Spoorzoekersprojecten lenen zich goed voor het onderzoeken door leerlingen van verschillende perspectieven op...

03-01-2018
  • Bereid je leerlingen voor op het interview en de foto’s die ze kunnen verzamelen.
03-01-2018

Uit verscheidene Spoorzoekersprojecten blijkt dat het voor leerlingen vaak al spannend en ingewikkeld genoeg is om überhaupt...


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM