Uitgebreid zoeken

Recent geplaatst

03-01-2018

Hoe leer je leerlingen gebruik maken van foto’s uit de privéalbums van migranten?

03-01-2018

Privé albums van migranten “bieden een unieke blik op de geschiedenis van vestiging en inburgering, van aanpassing en...

03-01-2018

1. Lees je goed in het onderwerp en de tijd in.

03-01-2018
  • Wanneer leerlingen mensen benaderen voor een interview, kan het handig zijn (en vertrouwen geven) dat ze een...
03-01-2018

Leerlingen worden uitgedaagd om kritisch te kijken naar dat wat voortkomt uit het interview. Want wat was het doel van het...

03-01-2018

Oral history, of mondelinge geschiedenis, is een vorm van geschiedschrijving waarbij de herinneringen van ooggetuigen...

03-01-2018

Binnen het Spoorzoekersprojecten doen leerlingen historisch onderzoek naar de geschiedenis van mensen met een...

03-01-2018
  • Maak gebruik van de planningen, instructies en ander materiaal van bestaande projecten van andere scholen [zie map ‘...
03-01-2018

Ons advies is om de (geluids-)opname van het hele interview te laten inleveren met uitleg waar drie belangrijke fragmenten...

03-01-2018

Spoorzoekersprojecten leveren veel interessant materiaal op.

03-01-2018

Migratieprojecten zijn mogelijk van één dag (zie het voorbeeld van het literatuurproject in klas 4 van Haganum) tot enkele...

03-01-2018

Bij dit project worden verschillende vaardigheden aangeboord, die ook bij andere vakken aan bod komen en moeten worden...

03-01-2018

Het verzamelde materiaal laten opnemen in bijvoorbeeld het gemeentearchief kan om verschillende redenen de moeite waard zijn...

03-01-2018

Er lijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen de kwaliteit van de werkstukken en kennis van de historische context van...

03-01-2018

Het kan zinvol zijn om de leerlingen enigszins aan te sturen in de thema’s die ze met de geïnterviewde bespreken. Dat kan...

03-01-2018

Spoorzoekersprojecten kennen een grote rijkdom aan leerdoelen; we bereikten meer leerdoelen dan we aanvankelijk dachten.

03-01-2018

Het is niet per se nodig familieleden te interviewen, al zullen de meeste leerlingen met een migratie-achtergrond daar het...

03-01-2018

Dat hangt af van de vorm die je voor het project kiest (zie de overige kopjes ).

03-01-2018

In het drukke examenprogramma voor geschiedenis in de bovenbouw van HAVO en VWO lijkt het lastig voor een...


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM