Uitgebreid zoeken
resources worldwide
Verslag van het congres Women, Information, and the Future,gehouden van 17-20 juni 1994 op Radcliffe College. De artikelenzijn gerangschikt naar 4 secties: informatie voor en overvrouwen, informatiecentra, informatie voorinformatiespecialisten en informatie buiten de muren vanbibliotheken. De bijdragen bevatten beschrijvingen vanbibliotheken en informatiediensten voor vrouwen in vele landen,van Oostenrijk en Australië tot Nigeria, Peru en Pakistan.Praktische toepassingen van technologie, classificatiesystemenen organisatorische procedures, archiefbeheer, oral history ennieuwe media voor informatievoorziening komen aan de orde. Derol van informatievoorziening bij het verbeteren vanmensenrechten,de toegang van vrouwen tot gezondheidszorg, deverspreiding van informatie over HIV-AIDS, communicatie-media,de invloed van de interdisciplinaire aard van vrouwenstudies eneen handreiking aan vrouwen uit minderheidsgroepen enimmigrantenvrouwen worden behandeld. De bundel bevat bijdragenvan medewerksters van het IIAV: Marieke Kramer, Annette Mevis,Tanhya Mendeszoon over resp. de vrouwenthesaurus en het zwarteen migrantenvrouwenprojekt en over het acquisitiebeleid van hetIIAV 1935-1994.
Moseley, Eva Steiner
boek
1995
vrouweninformatievoorziening / vrouwenbibliotheken / informatievoorziening / media / oral history / mensenrechten / vrouwennetwerken / Afrika / Azië / Australië / Europa / Latijns-Amerika / beroepen in de informatievoorziening / zwarte vrouwen / ontwikkelingslanden / bundel
Fort Atkinson
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM