Uitgebreid zoeken
Rijnmond Noord West
Op 3 juni 1994 vierde de afdeling vrouwenhulpverlening vanRiagg Rijnmond Noord West haar eerste lustrum met eenstudiemiddag over vrouwelijke lustbeleving. Deze bundel bevathet verslag van de gehouden lezingen. Birgitta Schalke doetverslag van de door Anja Meulenbelt gehouden lezing over vrouwenen biseksualiteit. Rowena Mathias-Mathias over seksualiteit bijallochtone vrouwen. Mike Balkema gaat in op de lesbischeseksualiteit. Paul Vennix bespreekt heteroseksuele problemen enseksuele omgangsregels.
Beusekamp, Pauline
boek
1994
biseksualiteit / allochtonen / lesbianisme / seksualiteit / lezing
Vlaardingen
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM