Uitgebreid zoeken

De rol van non-gouvernementele organisaties (NGOs)

De belangrijke betrokkenheid van NGOs bij de totstandkoming van het Nansenpaspoort is duidelijk te zien in de bronnen. Het Rode Kruis, het Save the Children Fund, de Jewish Colonization Association en Zemstvos waren (onder andere) NGOs die ervoor zorgden dat de juridische status van de Russische vluchtelingen op de politieke agenda werd gezet. Onderzoek naar de bovengenoemde NGOs toont hun strategieën, claims en ideeën. Het laat zien hoe door middel van actief lobbywerk de Russische vluchtelingen continue een belangrijk onderwerp in het politieke en publieke debat bleven. NGOs kwamen als eerste met de oplossing, bleven ervoor pleiten en speelden het door naar de juiste personen.

Bij de totstandkoming van het paspoort waren naast NGOs ook intergouvernementele organisaties (IGOs) betrokken. De International Labour Office (ILO) en de League of Nations (LON) waren ook belangrijke spelers. Bovendien bleek de relatie tussen de NGOs en deze IGOs belangrijk voor de rol en invloed van NGOs. De verschillende League of Nations departementen, zoals de eerste High Commission for Refugees, speelden een belangrijke intermediaire rol. Het fungeerde als een verbinding om de claims van NGOs gehoord te krijgen bij staten.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM