Uitgebreid zoeken

De Russische vluchtelingen en het Nansenpaspoort

De Russische revolutie in 1917, het geweld dat daarop volgde, maar ook de hongersnood in 1921 en 1922 hadden tot gevolg dat grote aantallen Russen zich genoodzaakt zagen om te vluchten. Zij raakten stateloos nadat de Sovjet overheid besloot om het staatburgerschap te ontnemen van alle burgers die Rusland hadden verlaten na de revolutie. Zij konden hierdoor  niet vrij reizen, en kwamen als het ware vast te zitten in de landen van eerste aankomst. Volgens schattingen waren er begin jaren 20 ongeveer een miljoen Russische vluchtelingen verspreid over Europa.

Het Nansenpaspoort, dat in 1922 door tweeënvijftig landen in werking werd gesteld, was een identiteitsbewijs dat het mogelijk maakte om te reizen, bijvoorbeeld naar plekken waar werk was en/of vrienden en familieleden woonden. In 1924 en 1926 werd de internationale overeenkomst uitgebreid voor ook andere groepen vluchtelingen.

De totstandkoming van dit paspoort is een keerpunt in de geschiedenis van de internationale samenwerking. Staten gingen namelijk voor het eerst gezamenlijk op zoek naar een internationale oplossing om de vluchtelingencrisis aan te pakken.

Lees meer over verschillende beroemdheden die een Nansenpaspoort ontvingen


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM