Uitgebreid zoeken

Samenwerken met andere vakken?

Bij dit project worden verschillende vaardigheden aangeboord, die ook bij andere vakken aan bod komen en moeten worden ontwikkeld. Daar kan samenwerking vruchtbaar zijn; denk bijvoorbeeld aan Nederlands (het uitwerken van het interview tot een lopend verhaal, het schrijven van een onderzoeksverslag), aardrijkskunde (geografische ligging van herkomstlanden: invloed van klimaat, natuurrampen etc. op migratiestromen), maatschappijleer (positie van migrantengroepen in de Nederlandse samenleving). Als een projectweek voor de hele school mogelijk is, kunnen veel meer vakken (talen, kunstvakken, drama) een eigen bijdrage leveren. 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM