Uitgebreid zoeken

Samenwerken met andere vakken

Spoorzoekersprojecten zijn aanvankelijk ontwikkeld binnen het schoolvak geschiedenis, maar al snel ontdekten docenten dat deze zich goed lenen voor samenwerking met andere vakken. Dat kan op verschillende manieren. Daardoor kan lestijd worden gewonnen en/of het leren aan kwaliteit winnen. Er zijn telkens twee hoofdvarianten.

 Organisatorisch:

  • Met meerdere vakken een gezamenlijk project opzetten, uitvoeren en beoordelen
  • Afstemmen tussen vakken

Planning in de tijd

  • Gelijktijdig
  • Achtereenvolgens

Inhoudelijk

  • Inhoudelijke kennis van migratie
  • Vaardigheden

◦ Vakoverstijgende vaardigheden, zoals samenwerken, informatie verzamelen en ordenen, beeldvormen, presenteren, vragen stellen, luisteren en doorvragen etc.
◦ Denkvaardigheden vanuit het vak, zoals contextualiseren, interpreteren, denken over causaliteit en continuïteit & verandering, moreel oordelen etc.

Op deze pagina volgen enkel voorbeelden van mogelijkheden van inhoudelijke afstemming. Voor vakken als aardrijkskunde en maatschappijleer lijkt migratie explicieter in het programma te staan, bij geschiedenis meer impliciet (migratie is van alle tijden en een element bij meer dan de helft van de kenmerkende aspecten). Spoorzoekersprojecten en het schoolvak geschiedenis kunnen juist een mooie aanvulling zijn op aardrijkskunde en maatschappijleer, omdat het bij die vakken vaak om de meer algemene, generieke patronen gaat. Bij Spoorzoekersprojecten gaat het om unieke individuele verhalen, waarbij kan worden gekeken in hoeverre deze passen binnen de de algemene patronen of er juist van afwijken.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM