Uitgebreid zoeken

Samenwerken met het archief

Veel archieven (en musea) staan open voor samenwerking met school. Door samenwerking kan de rol van leerlingen als erfgoed-makers worden versterkt. Zo droegen leerlingen van de eerste klas van het Haganium bij aan de collectie van het Gemeentearchief Rotterdam door het schenken van werkstuk, scans van verzamelde foto’s en een transcriptie van hun interview. Tijdens een feestelijke overdracht archiveerden de leerlingen hun eigen werk met witte handschoentjes en tekenden de directeuren symbolisch voor de overdracht van het materiaal. Het kan de moeite waard zijn om in overleg met het archief te bekijken of het door de leerlingen verzamelde materiaal geschikt is voor opname in hun collectie.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM