Uitgebreid zoeken

Samenwerken met archieven en musea

De interviews en foto’s die leerlingen verzamelen vormen een interessante aanvulling op bestaande erfgoedcollecties van archieven. De meeste fotocollecties van archieven bevatten foto-opdrachten en zijn gemaakt voor een journalistiek doel. Privéfoto’s bieden een unieke en aanvullende kijk op het dagelijks leven en kunnen een contrapunt vormen bij de overheersende beeldvorming over komst en vestiging. Leerlingen verzamelen binnen Spoorzoekersprojecten een minder bekend maar heel bepalend deel van de geschiedenis van Nederland.

De interviews en privéfoto’s die leerlingen verzamelen bieden de mogelijkheid om ook iets te leren over de vorming van erfgoedcollecties in musea en archieven. Over erfgoed als verschijnsel. Een Spoorzoekersproject leent zich goed voor een erfgoed benadering waarbij erfgoed niet als een gegeven wordt beschouwd, maar als het voorlopige resultaat van een voortdurend onderhandelingsproces waarin tal van (f)actoren een rol spelen. Het biedt leerlingen de mogelijkheid om kritisch te reflecteren op hoe collecties van archieven en musea tot stand komen.

Waarom is het expliciteren van de rol van leerlingen als erfgoed-makers belangrijk? Hoe kom je buiten de leerling-docent relatie bij dit project? Wat is de meerwaarde van samenwerking buiten de schoolmuren?


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM