Uitgebreid zoeken
Samenwerking als vangnet voor Marokkaanse meisjes : op weg naar een plan van aanpak ter voorkoming van uitval bij Marokkaanse meisjes in 's-Hertogenbosch
Medio 1996 signaleerden verschillende organisaties in 's-Hertogenbosch een toename van het aantal Marokkaanse meisjes, dat terecht komt in de prostitutie. Een onderzoek naar preventie- en hulpverleningsaanbod.
Pannekoek, M.T. / Appelboom, M.H.A. / Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg (BOZ)
boek
1997
allochtone meiden / prostitutie / hulpverlening / Nederland
Tilburg
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM