Uitgebreid zoeken

Scoren met rubrics

Snel visueel helder te maken waar de leerling staat kan door met een (digitale) markeerstift de rubrics in te kleuren die passen bij het niveau dat de leerling laat zien.

  • Ga daarbij uit van het gemiddelde van wat een leerling doet: levert een leerling bijvoorbeeld bij een bepaald leerdoel eenmaal een prestatie op niveau 3 en driemaal op niveau 2, kies dan voor niveau 2.
  • Bij twijfel tussen twee niveaus, kunnen beide niveaus worden gearceerd of de onderdelen uit de niveaus die het meest van toepassing zijn.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM