Uitgebreid zoeken
Sculptuur voorstellende de Vlucht naar Nederland door de vrouwen der geïnterneerden. "Het Hollandsche volk ontvangt haar met stoffelijken en geestelijken bijstand." Deze sculptuur is het middelste van drie panelen achterop de losstaande muur van het Belgenmonument, die tesamen De Droefheid uitbeelden.
foto
Belgen / vluchtelingen / "oorlog, eerste wereld-"
Amersfoort
Archief Eemland
via de website van Archief Eemland.
Let op: op de meeste afbeeldingen rust auteursrecht. Deze mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende gebruikt worden.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM