Uitgebreid zoeken
sociaal-economische gezondheidsverschillen
Bundel t.g.v. een door het Steunpunt Samenleving en Gezondheid(Vrije Universiteit Brussel) georganiseerd symposium in mei1996, geeft overzicht van onderzoek naar de gezondheidssituatievan vrouwen in Vlaanderen. Dl. 1: Gezondheidsverschillen tussenmannen en vrouwen en maatschappelijke ongelijkheid (met o.a.resultaten van enquête in Vlaanderen). Dl. 2: Gezondheid engezondheidsgedrag (o.a. over psychosomatiek, geestelijkegezondheid). Dl. 3: Reproductieve gezondheid en socialeongelijkheid (o.a. over moederschap, prenatale hulpverlening aanmigrantenvrouwen, abortushulpverlening). Dl. 4: Socialebescherming en arbeidsomstandigheden (o.a. over feminisering vande armoede, nieuwe welzijnsrisico's bij laaggeschoolde arbeid,stress, artsen).
Louckx, Fred / Kerkhofs, Elly / Wanseele, Carine Van / [et al.]
boek
1996
gezondheid / man vrouw verschillen / sociale ongelijkheid / gezondheidszorg / psychosomatiek / hulpverlening / moederschapszorg / allochtonen / abortussen / armoede / sociale zekerheid / laaggeschoolde arbeid / arbeidsomstandigheden / stress / artsen / Vlaanderen / bundel / congrespaper
Brussel
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM