Uitgebreid zoeken
Social perspectives in lesbian and gay studies : a reader
Een reader met klassieke teksten van wetenschappers uit dehoek van de sociale wetenschappen over allerlei aspecten van desociologie van seksualiteit en gender, chronologischgerangschikt en verdeeld over hoodstukken over theorievorming,identiteit en samenlevingsopbouw, sociale verhandering,etnische aspecten, uitdagingen voor de toekomst.
Nardi, Peter M. / Schneider, Beth E. / Plummer, Ken / Combahee River Collective
boek
1998
lesbische studies / homostudies / heteroseksisme / zwarte vrouwenstudies / sociologie / homobewegingen / homoseksualiteit / lesbische vrouwen / gender / homo's / latina's / reader / bundel
London
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM