Uitgebreid zoeken

Sociale verbanden

De Molukkers waren overwegend protestants en lid van de Geredja Protestan Maluku (Molukse Protestantse Kerk) op Ambon. In Nederland werd een tijdelijke afdeling van deze kerk opgericht, in afwachting van terugkeer naar de Molukken. Omdat de moederkerk op Ambon deze kerk niet wilde erkennen, werd besloten tot een zelfstandig Moluks kerkgenootschap, de Geradja Indjili Maluku (Moluks Evangelische Kerk). De kleine minderheid katholieke Molukkers onderhield nauwe contacten met het bisdom op Ambon. Verder behoorden zij gewoon tot de parochie van de plaatsen in Nederland waar zij woonden. De nog kleinere groep Islamitische Molukkers waren verspreid over twintig woonoorden, waardoor vereniging moeilijk was. In 1954 werden alle Molukkers die de islam aanhingen, ondergebracht in één woonoord, Wyldemerck in Balk. Niet alleen in religieus opzicht voelden Molukkers zich verbonden. Ook familieleden hadden en hebben een sterke band met elkaar. De banden van Molukkers afkomstig uit hetzelfde dorp, hetzelfde eiland of uit een verbond tussen meerdere dorpen waren en zijn nog steeds van grote betekenis.


De tweede moskee van Nederland werd in 1956 ingericht in het Molukse woonoord Wyldemerck te Balk. Collectie Museum Maluku

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM