Uitgebreid zoeken
Solidarität zwischen Frauen
Papers van het gelijknamige congres in Wenen (1994).In dezebundel benadrukken de auteurs dat nationalisme, antisemitisme enracisme genderspecifiek geconstrueerd zijn en dat vrouwen ookverschillende en complexe posities innemen binnen hetkrachtenveld van overheersing en ondergeschiktheid. Solidariteittussen vrouwen komt hierbij in het geding. Het boek is verdeeldin vier hoofdstukken: "Differenzen und Machtverhältnisse :feministische Analysen", "Rassismen und Nationalismen: Frauenals Täterinnen und Komplizinnen"; "Marginalität undAusgrenzung", Feministische Visionen: politische solidarität,eine Utopie?".
Fuchs, Brigitte / Habinger, Gabriele
boek
1996
seksuele differentie / vrouwen / gelijkheid verschil debat / macht / racisme / feminisme / etnische verhoudingen / nationalisme / anti judaïsme / daders / oorlog en vrede / rechts extremisme / zwarte vrouwen / etniciteit / gender / allochtonen / witte vrouwen / immigratie / Roma- en Sintivrouwen / identiteit / Europa / bundel
Wien
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM