Uitgebreid zoeken

Spanje

[title]

Nadat de katholieken het Iberisch schiereiland (Portugal en Spanje) hadden heroverd op de moslims in 1492, brak een lange periode aan van vervolgingen van niet-katholieken. Moslims en joden vluchtten. Sommige van deze joden, Sefardische joden genaamd, waren kooplieden. De Republiek, en in het bijzonder handelscentrum Amsterdam, vormde voor hen een aantrekkelijke bestemming. In 1961 sloot de Nederlandse regering een wervingsverdrag met Spanje om Spaanse arbeiders naar Nederland te halen. Zo kwamen, totdat Nederland stopte met het werven van buitenlandse werknemers, 43.750 Spanjaarden via de officiële weg naar Nederland - zowel mannen als vrouwen. Buiten de officiële werving om kwamen er evenzoveel. In 2009 telde het CBS 32.400 Spanjaarden in Nederland.

De Spaanse migratiegeschiedenis laat vooral een patroon van emigratie zien en weinig immigratie. In de vier eeuwen tussen 1492 en 1898 vertrokken miljoenen inwoners vanuit Spanje. Tot rond het jaar 1000 werd praktisch het hele Iberisch Schiereiland geregeerd door moslims. Er heerste wel vrijheid van godsdienst. Dit veranderde na 1492, toen met de herovering van Granada de laatste moslimheersers verdwenen. Daarna werd een vervolging van alle niet-katholieken ingezet, die er toe leidde dat ruim honderd jaar later alle moslims en joden hardhandig katholiek waren gemaakt of verdreven. In 1492 werd ook Amerika ontdekt. Dit bracht gigantische troepen- en vlootbewegingen op gang. Naar Spaans-Amerika vertrokken natuurlijk ook nog eens veel niet-militaire kolonisten, een stroom die pas een halve eeuw geleden opdroogde. In de 20ste eeuw vonden niet minder dramatische migraties plaats, direct of indirect het gevolg van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Met de overwinning van Franco vertrokken 300.000 vluchtelingen. Deels gingen zij naar Latijns-Amerika, waarheen men al gewend was te emigreren. Deels naar Frankrijk en enkele andere Europese landen, bijvoorbeeld Rusland. Tegenover deze miljoenen emigranten stonden relatief kleine immigratiestromen, vooral van een honderdduizend Franse arbeidsmigranten in de 17de en 18de eeuw.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM