Uitgebreid zoeken

Spelregels

Als gebruiker van deze internetsite is het belangrijk kennis te nemen van onderstaande spelregels.

Verhalen en beelden toevoegen

U kunt uw eigen materiaal (teksten, foto’s, filmpjes, geluid enz.) toevoegen op deze website. U moet dan eerst een profiel aanmaken, dat wil zeggen een naam (of alias) en een geldig email-adres opgeven. Deze worden geregistreerd op de profielpagina.

Andere gebruikers van de website hebben de mogelijkheid om te reageren op uw bijdrage. Ze moeten dan wel een eigen profiel hebben. Anonieme reacties worden niet geplaatst.

Publicatie

1. Uw bijdragen hebben als onderwerp migratie naar Nederland en zijn bij voorkeur in het Nederlands geschreven.

2. Het is niet toegestaan materiaal te plaatsen dat:

- een ander doel en/of onderwerp heeft dan Vijfeeuwenmigratie.nl;

- discriminerend is, laster of scheldwoorden bevat, of oproept tot haat;

- de persoonlijke levenssfeer van een persoon aantast;

- commerciële doeleinden heeft;

- op enige manier in strijd met de wet is (zie ook punt 3).

3. U kunt alleen materiaal plaatsen waarvan u zelf het auteursrecht hebt of waarvoor u toestemming van de eerste maker (fotograaf, filmmaker, tekstschrijver) hebt gekregen.

4. Als u een bijdrage plaatst op de website, behoudt u het auteursrecht daarover. Ook verleent u stilzwijgend Vijfeeuwenmigratie toestemming het materiaal te publiceren en voor onbeperkte tijd op te slaan in (elektronische) databanken.

5. Het projectteam Vijfeeuwenmigratie.nl kan bijdragen die niet aan deze regels voldoen aanpassen of van de website verwijderen.

Vragen en klachten

Let op: voor het gebruik van beeldmateriaal van deze website gelden regels. Check de gebruikersvoorwaarden beeldmateriaal. Hebt u vragen of klachten in verband met auteursrecht, de plaatsing van uw bijdrage of reacties van anderen daarop? Neemt u dan contact op het projectteam via infoatvijfeeuwenmigratie [dot] nl


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM