Uitgebreid zoeken

Stappen bij het maken van een beoordelingsmodel met rubrics

  1. Kies per project een beperkt aantal leerdoelen. Spoorzoekersprojecten kenmerken zich door een rijkdom aan mogelijke leerdoelen. De valkuil is dat leerlingen niet goed weten waarop zij beoordeeld zullen worden en dat docenten een grote correctiedruk ervaren en het lastig vinden om de beoordeling transparant te houden. Maak daarom een slimme en beperkte keuze in de te beoordelen leerdoelen per project. Andere komen bij andere (spoorzoekers)projecten of lessen wel weer aan de orde.

  2. Ga naar VII - Bouwdoos met rubrics bij verschillende leerdoelen, kies de rubrics die passen bij de leerdoelen van uw project en plak deze (eventueel aangepast) in het beoordelingsformulier van uw project. Elders op deze pagina vind je enkele voorbeelden.

  3. Als niet alle leerdoelen even zwaar wegen, wees dan helder over de weging.

  4. Maak vanaf de start van het project het beoordelingsmodel (en eventueel de principes van rubrics) helder voor de leerlingen.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM