Uitgebreid zoeken
Stille passanten : levensverhalen van Javaans-Surinaamse ouderen in Nederland
Portretten van Javaans-Surinaamse oudere mannen en vrouwen, gemaakt op basis van interviews. Met een inleiding over de Javaans-Surinaamse geschiedenis, getiteld 'Koloniale verplaatsingen'. Hierin: 'Het vertrek naar Suriname (1890-1939)'; 'Het vertrek naar Sumatra (1954)' en 'Het vertrek naar Nederland (1970-heden)'. Enkele van de interviews zijn vertaald in het Nederlands en tevens weergegeven in de taal van de geïnterviewden: het Javaans of het Bahasa Indonesia. Met foto's.
Kopijn, Yvette / Mingoen, Harriëtte / Ferrier, Johan H.E.
boek
2008
migratie / remigratie / kolonialisme / dekolonisatie / levensgeschiedenissen / cultuur / identiteit / Nederlands-Indië / Suriname / Nederland / biografische gegevens
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM