Uitgebreid zoeken

Suriname

[title]

In 1667 veroverde Nederland Suriname op de Engelsen. Voor het werk op de plantages (suiker, koffie, cacao en katoen) werden slaven uit Afrika gehaald. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 werd het arbeidstekort opgevuld door contractarbeiders uit Java, China en India. Tot 1975 was Suriname een Nederlands gebiedsdeel. Al eeuwen werd er op en neer gereisd tussen Suriname en het Nederlandse moederland. Vooral door plantage-eigenaren, ambtenaren en hun familieleden. In de 20ste eeuw kwamen veel Surinamers naar Nederland om te studeren, maar vanaf de jaren twintig ook om te werken, bijvoorbeeld als muzikant of later verpleegster. De grootste groep echter vestigde zich rond de onafhankelijkheid in 1975. Zo'n 339.600 Nederlanders zijn in Suriname geboren of hebben minimaal 1 ouder die in Suriname geboren is. De belangrijkste bevolkingsgroepen zijn Creolen (afstammelingen van Afrikaanse slaven) en Hindoestanen (afstammelingen van Indiase contractarbeiders). Lees het persoonlijke verhaal van Laetitia Griffith

Pendelmigratie: In de koloniale periode vond veel pendelmigratie plaats tussen Suriname en het moederland Nederland. Tot de 19de eeuw vertrokken Nederlandse plantagehouders en bestuursfunctionarissen tijdelijk naar Suriname. Lees meer

Studenten uit Suriname: Het onderwijsstelsel in Suriname was beperkt. Ook in de 20ste eeuw konden autochtone Surinamers er bijna geen beroepsopleiding volgen, laat staan een universitaire studie. Lees meer

Zusters uit Suriname: Na de Tweede Wereldoorlog kwamen enkele honderden jonge Surinaamse vrouwen naar Nederland om in de verpleging te werken. Nederlandse ziekenhuizen hadden in die tijd - en nog altijd! - grote problemen met het aantrekken van voldoende vakkundig personeel. Lees meer

Surinaamse migranten tijdens en na de dekolonisatie: In 1973, tijdens de arbeidsonrust en stakingen in Suriname, was er al een uittocht naar Nederland op gang gekomen van 10.000 Surinamers. Het vooruitzicht van de onafhankelijkheid op 25 november 1975 bracht in de daaraan voorafgaande maanden een ware exodus van 40.000 mensen op de been. Lees meer 

Migratiecijfers: Lees meer

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM