Uitgebreid zoeken
Taal totaal : Advies van de Commissie PaVEM
Beschrijving van het Nationaal Actieplan Taal Totaal dat als doel heeft: alle 240.000 allochtone vrouwelijke oudkomers met een taalachterstand uiterlijk 2010 het inburgeringsexamen te laten halen.
boek
2004
taalverwerving / Nederlands / allochtonen
[S.l.]
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM