Uitgebreid zoeken

Tentoonstelling of poster-presentatie

Een andere mogelijkheid is om leerlingen verschillende visies op migratie naast elkaar te laten zetten aan de hand van de door hen verzamelde foto’s en verhalen. Door presentatie van de resultaten in de klas in de vorm van een kleine tentoonstelling of door leerlingen in groepjes te laten werken aan een posterpresentatie op basis van het verzamelde materiaal.

Ook bij deze opdracht kan de docent leerlingen vervolgens laten nadenken over de mate van representativiteit van de verhalen in relatie tot de gepresenteerde migratiegeschiedenis in hun schoolboek. De klas kan ook gevraagd worden door middel van een actieve werkvorm als debat of aan de hand van door hen zelfgemaakte stellingen een gezamenlijke (beredeneerde) keuze te maken voor de twee meest aansprekende verhalen.

Daarnaast is het mogelijk om leerlingen onderling te laten reflecteren op de verzamelde verhalen en foto’s in relatie tot dat wat er over dit onderwerp in de erfgoedcollectie van het stads- of streekarchief te vinden is. Als uitgangspunt kan de beeldbank van het archief worden genomen. Welke door de klas verzamelde beelden en verhalen vormen een aanvulling op de collectie en waarom? [Voor meer informatie over een samenwerking met een plaatselijk archief, zie het onderdeel- Samenwerken buiten de school: archieven en musea]

Ook kan de docent de leerlingen vragen om in groepjes een beredeneerde keuze te maken voor de aanvulling voor de collectie privéfoto’s van het Historisch Beeldarchief Migranten. Welke foto’s zouden zij willen toevoegen en waarom?


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM