Uitgebreid zoeken

Adoptiekinderen

In de beginjaren in Nederland was het nog niet zo eenvoudig om een kind uit het buitenland te adopteren. In 1969 is er zelfs een aparte Stichting Interlandelijke Adoptie opgericht.

Adoptiekinderen uit Bangladesh, 9 april 1975.

Adoptiekinderen uit Bangladesh
Roan
Roan

Sinds de vroege jaren '70 heeft de adoptie van kinderen uit het buitenland een hoge vlucht genomen.

Aziatische adoptiekinderen groeiden op in de intimiteit van een nieuw gezin.

Het weeshuis waarin ik geboren ben is een paar jaar geleden verhuisd naar een andere wijk van Jakarta. Op de foto ben ik te zien en drie meisjes die nog steeds in het weeshuis wonen.

Weeshuis in Jakarta

Het doorsnee ouderpaar dat zich aanmeldde voor adoptie had het liefst een baby. En verder net iets liever een meisje dan een jongen.

In de Nederlandse geschiedenis van de adoptie zijn drie fasen te onderscheiden. In de eerste fase, de periode tot 1970, adopteerden mensen kinderen vooral omdat ze die zelf niet konden krijgen.

Adoptiekinderen uit Bangladesh, 9 april 1975. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Adoptiekinderen uit Bangladesh

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM