Uitgebreid zoeken

Asjkenazische joden

Achttiende-eeuwse centsprent met ‘d’oortjesveeters smous’.

Centsprent met 'd'oortjesveeters smous'

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II)) (1574-1816)

Registers van Joodse ingezetenen, 1737-1743, 1745, 1760-1771.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Register van Joodse ingezetenen in Leiden 1737-1771

Achttiende-eeuwse centsprent met de ‘lint-smousin’.

Centsprent met de 'lint-smousin'

Achttiende-eeuwse centsprent met de ‘smous met uijen’.

Centsprent met de 'smous met uijen'

Een penning van Asjkenazische joden met de afbeelding van Eleazer van Brody, opperrabbijn van Amsterdam van 1735-1740.

Asjkenazische penning

Hof van Utrecht, register van personen, aan wie door het hof vergund is hun nering ten platten lande uit te oefenen.

Permissie aan Joden verkoop loterijbriefjes 17

Conceptversie van het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandsch-Israëlitische godsdienstige school te Leiden, 1837.

Huishoudelijk Reglement Nederlandsch-Israëlitische godsdienstige school

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM