Uitgebreid zoeken

Beoordelen binnen een Spoorzoekersproject

Snel visueel helder te maken waar de leerling staat kan door met een (digitale) markeerstift de rubrics in te kleuren die passen bij het niveau dat de leerling laat zien.

  1. Kies per project een beperkt aantal leerdoelen. Spoorzoekersprojecten kenmerken zich door een rijkdom aan mogelijke leerdoelen.

Rubrics kunnen worden gebruikt voor summatieve toetsing om te komen tot betrouwbare en eerlijke cijfers bij de eindbeoordeling van Spoorzoekersprojecten Daarvoor zijn twee mogelijkheden:

Omdat de leerlingen zelf geschiedenis maken, zijn zij nogal afhankelijk van hun informanten.

Bouw eenvoudig uw eigen beoordelingsmodel dat past bij uw Spoorzoekersproject.

Rubrics zijn geschikt voor het beoordelen complexe taken met verschillende leerdoelen, zoals Spoorzoekersprojecten.

Spoorzoekersprojecten zijn praktijkopdrachten met complexe, belangrijke en soms wat ongrijpbare onderwijsdoelen. Het gaat bijvoorbeeld om:


De rubrics zijn geschikt voor elk schoolniveau, maar de normering moet daarbij wel per niveau worden aangepast.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM