Uitgebreid zoeken

Dienstbodes uit Duitsland

De Nederlandse bevolking had een positief beeld van Duitse dienstbodes. Zij zouden vlijtig, beleefd en beschaafd zijn. Men prees hun Tüchtigkeit en hun snelle aanpassing.

Toelating

Duitse dienstbodes kwamen met de trein naar Nederland. Vanwege het grote tekort aan dienstbodes konden zij makkelijk werk vinden. Zij kwamen vaak op goed geluk naar Nederland en zochten...

De Nederlandse arbeidsbeurs in de Duitse industriestad Oberhausen (Westfalen) hielp bij de bemiddeling van Duitse dienstbodes naar Nederland.

Nederlandse Arbeidsbeurs te Oberhausen

Eén van de vele advertenties uit de Vrouwengids waarin wordt gevraagd naar een dienstbode. Dit weekblad bestond ‘speciaal ten dienste van Mevrouws en Huispersoneel’.

 

Dienstbodes gevraagd

Duitse dienstbodes sloten zich soms aan bij Nederlandse verenigingen. Er bestonden Nederlandse meisjesbeschermingsverenigingen en die zetten zich ook in voor Duitse dienstbodes.

Tussen 1920 en 1940 kwamen er bijna 200.000 buitenlandse vrouwen naar Nederland om hier als dienstbode te werken.

De meeste Duitse dienstbodes wilden een paar jaar in Nederland werken en daarna met het gespaarde geld naar Duitsland teruggaan. Daar kwam het niet altijd van.

In het gezin

Het werk van een Duitse dienstbode was heel verschillend en hing af van de familie voor wie zij werkte. In het ene gezin moest zij vooral schoonmaken.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM