Uitgebreid zoeken

Europese KNIL-soldaten

Het transport der kolonialen uit Rotterdam, stadsgezicht, 1883-1884

Isaac Israels (Amsterdam 1865 - Den Haag 1934)

Het transport der kolonialen

Van de 175.000 officieren en soldaten die tussen 1815 en 1909 voor het KNIL-leger werden geworven, kwamen er 24.000 uit Duitsland.

Als klein land stond Nederland in de negentiende eeuw voor de taak om een groot koloniaal leger bijeen te brengen. Wervers zwermden uit over heel Europa.

Als er werd gevochten in Nederlands-Indië - en dat gebeurde met enige regelmaat – viel niet te volstaan met de aanvoer van militairen via wervers in Nederland.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM