Uitgebreid zoeken

Gastarbeiders uit Spanje

Veel Spaanse gastarbeiders woonden in bedrijfspensions en woonoorden. Werkgevers namen hiervoor hun toevlucht tot omgebouwde fabrieken en hotels, of ze lieten eigen woonoorden bouwen.

Biljarten in de recreatiezaal van Casa Arosa, het nieuwe wooncentrum voor Spaanse gastarbeiders in Alkmaar, Nederland 3 april 1974. Collectie Spaarnestad Photo

Woonoord Casa Arosa, 1974

Na Italië was Spanje het tweede wervingsland voor buitenlandse werknemers. Het wervingsverdrag voor Italiaanse gastarbeiders werd in augustus 1960 gesloten.

Aan het werk

Spaanse gastarbeiders vonden werk in Nederlandse regio’s waar zich grote industrieën bevonden.

Net als de Italiaanse gastarbeiders kwamen Spanjaarden bij elkaar in casa’s (centra), die speciaal voor hen waren opgericht.

Den Haag, 1970 (ca.). Een foto die waarschijnlijk is gemaakt ter gelegenheid van de eerste heilige communie van één van de kinderen van de Spaanse familie Facal.

Heilige communie

Lijsten met werkgevers die Spaanse gastarbeiders geworven hadden. Pet stad staat aangegeven welk bedrijf personeel zocht en hoeveel.

Lijsten met werkplaatsen voor Spaanse gastarbeiders

Foto: aankomst van Spaanse gastarbeiders, 1961

Aflevering van tv-programma Andere Tijden over gastarbeiders uit Spanje.

Nederland is vol

Door de snelle groei van het aantal buitenlandse werknemers bij Hoogovens opende men in 1965 twee nieuwe plekken waar tijdelijke arbeidskrachten konden verblijven.

Casa Marina en Arosa Sun

Lied van de legendarische flamenco-artiest Juanito Valderrama.

Gemeente Leiderdorp

Stukken betreffende de bouw van woningen 'Beukenschans' voor buitenlandse werknemers en migranten, 1971-1978

Zie bijlage voor hele bestand.

Stukken betreffende de bouw van woningen voor buitenlandse werknemers en migranten, 1971-1978
El Retorno

Aan het einde van het eerste wervingsjaar (1961) waren er al meteen 1500 Spanjaarden geworven. Dit aantal nam toe tot midden jaren zeventig, afgezien van een dip door de korte recessie in...

De Nederlandse werving in Spanje begon in februari 1961. Twee maanden later sloten beide landen een officieel wervingsverdrag.

Een interview met Luis Oscar Sevilla, die in 1965 als buitenlandse werknemer naar Utrecht kwam.

Lijst met aanvragen van diverse bedrijven door heel Nederland om Spaanse arbeiders.

Aanvragen Nederlandse bedrijven om Spaanse arbeidskrachten 1962

Vroege gezinshereniging, aanvullend onderwijs. IJmuiden 1969.


Collectie IISG, Peregrinus

Verloop van de migratie

Een interview met de...


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM