Uitgebreid zoeken

Gastarbeiders uit Spanje

Artikel
Geertje van Os
2012
MijnStadMijnDorp, Historisch Tijdschrift Overijssel, jrg. 3. nr. 3, juli/augustus 2012, p 8-11
Saskia Bonjour
2008
Tijdschrift voor Sociaal en Economische Geschiedenis, 2008, 1
Sjoerd Klaas Olfers
2004

In de jaren zestig en zeventig kwamen enkele tienduizenden Spanjaarden naar Nederland om als gastarbeider in fabrieken te werken.

CGM-Working Paper 5
Dienke Hondius
2000
Migrantenstudies 16, no 4 (2000): pag 229-245
C.A. Groenendijk
1990
Frank Bovenkerk, Frank Buijs en Henk Tromp (red.), Wetenschap en partijdigheid. Opstellen voor André J.F. Köbben, 55-95.
Boek
Steven Adolf
2012

Steven Adolf (Den Haag, 1959) studeerde af als econoom in Amsterdam en was daarna werkzaam als journalist, onderzoeker en schrijver.

Cathelijne van Vliet en Gabriela Hengeveld.
2011

Van een Mexicaanse diplomaat tot de eerste Spaanse gastarbeider en een prostituee uit de...

Geertje van Os
2006

Dit boek is een beschrijving van de komst en het verblijf van Spaanse arbeidsmigranten naar Zuidoost Brabant die met name door Philips gehaald werden.

Jaap Vogel
2005

In Nabije vreemden staat de relatie tussen huisvesting en samenleven centraal. Het hele spectrum van woonvormen komt in beeld.

J. van Baar en M.C. Schenk
2005

Negen levensverhalen van Italiaanse, Spaanse, Marokkaanse en Turkse arbeidsmigranten die in de jaren zestig naar Alkmaar kwamen.

Jan Lucassen en Rinus Penninx, eds.
2002

De beeldvorming in Nederland ten aanzien van (de kinderen van) de voormalige gastarbeiders uit Bosnië-Herzegovina, Griekenland, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Portugal, Servië &...

Will Tinnemans
1994

De eerste ‘gastarbeiders’ kwamen in de jaren vijftig naar ons land om de snelgroeiende Nederlandse economie vooruit te helpen. Het verblijf van de ‘gastarbeiders’ zou slechts tijdelijk zijn.

Flip Lindo en T. Pennings
1988
Film / documentaire
Vol is vol
Andere Tijden

Juichend werden ze begin jaren '60 binnengehaald. De jonge mannen uit Italië en Spanje.

Nederland is vol. Of Nederland is te druk. Overal hoor je het roepen. Opnieuw staan de verkiezingen in het teken van wat we toch aan moeten met de steeds groter groeiende groep immigranten.
Website
Bart Heerema
2013

Hard getroffen door de crisis trekken veel Zuid-Europeanen naar het Noorden op zoek naar werk. De eerste gastarbeiders in Nederland kwamen ook uit Italië en Spanje. Is er veel veranderd?

Prachtige verzameling foto's van Spanjaarden werkzaam bij de Philips fabriek.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM