Uitgebreid zoeken

Gemengde relaties

In de jaren ’60 was het ongehoord om met iemand uit een andere cultuur of met een andere religie te trouwen.

Gemengd Italiaans-Nederlands huwelijk

In de Nederlandse koninklijke familie zijn gemengde huwelijken eerder regel dan uitzondering. Denk alleen al aan Beatrix en Claus, Juliana en Berhard en Wilhelmina en Hendrik.

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima

De ‘repatriëring’ vanuit Indonesië betrof veel mensen die nooit in Nederland waren geweest, onder wie ook veel Nederlanders van gemengd Aziatisch-Europese afstamming die er heel anders uit zagen...

Joyce en Gaby Eysinger op de boot van Indonesië naar Nederland

Interview met Birgitt van Megchelen

Waar zich interculturele liefdes relaties vormen worden ook kinderen geboren. Nederland telt steeds meer mensen van ‘gemengde’ komaf.   Exacte cijfers zijn moeilijk te achterhalen.

Een liefdesrelatie kan op veel verschillende manieren 'gemengd' zijn.

Stichting LovingDay.NL is een platform voor onderzoekers en andere geïnteresseerden in gemengde relaties en gezinnen in Nederland.

Wanneer in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw, vrouwen en meisjes een vreemdeling tot partner kozen, konden ze in het gunstigste geval rekenen op bezorgde en nieuwsgierige opmerkingen...

Net als Obama

Voor het maken van deze serie portretten van broers en zussen, die in 2010 is gemaakt voor het boek Mix, jongeren in Nederland, had fotograaf Suzanne Liem twee aanleidingen, een persoonlijke en...

Interview met Nelly en Jacques Kuyt

In 2012 waren er in Nederland 57.107 huishoudens van autochtone mannen met eerste generatie niet-westerse vrouwen, waarvan 69% gehuwd.

De koloniale context in de negentiende eeuw is de bron van de meeste wetgeving die betrekking heeft op gemengde huwelijken, gemengde gezinnen en gezinsmigratie.

Gemengde relaties trekken extra de aandacht en worden sterker geproblematiseerd in tijden van sociale spanning, zoals oorlog.

Een liefdesrelatie kan op veel verschillende manieren 'gemengd' zijn.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM