Uitgebreid zoeken

Gemengde relaties in oorlogstijd

Meisje... Look out for a baby!

In een kleine brochure worden Nederlandse meisjes gewaarschuwd voor de geallieerde soldaten: voor je het weet, zit je met een baby opgescheept.

Voorlichtingsbrochure WOII

Trailer van de documentaire: Buitenkampers

Na de bevrijding werden naar schatting 4.000 tot 9.000 zogenaamde ‘bevrijdingskinderen’ geboren, waarvan ongeveer 6.000 van Canadese soldaten.

In Nederland werden tussen de 12.000 en 15.000 kinderen van Duitse soldaten geboren.

Door de Duitse bezetting werd in Nederland de Nazi-wetgeving van kracht, inclusief het huwelijksverbod van joden met niet-joden. In 1942 werden alle gemengde huwelijken verboden.

In de media werden vrouwen aangesproken op hun gedrag, niet alleen als verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf, hun ouders, of hun toekomstige echtgenoot, maar tevens voor hun land.

Gemengde relaties trekken extra de aandacht en worden sterker geproblematiseerd in tijden van sociale spanning, zoals oorlog.

Ook tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië in de periode 1946-1949 ontstonden relaties tussen Nederlandse soldaten en Indonesische vrouwen.

Vanaf half augustus 1945 werd de toon in de pers negatief. Er ontstond grote bezorgdheid over de zogenaamde ‘zedenverwildering’ van de jeugd.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM