Uitgebreid zoeken

Het Nansenpaspoort

Russische Vluchtelingen van de burgeroorlog 1919

Russische Vluchtelingen van de burgeroorlog 1919

Het archiefmateriaal toont langs welke route en via welke individuen en organisaties het idee van het paspoort reisde.

Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen

Bij de totstandkoming van het paspoort speelden verscheidene individuen een belangrijke rol.

Het Nansenpaspoort

Bron: Historiek.net

Het Nansenpaspoort

Wanneer, hoe en waarom spelen non-gouvernementele organisaties (NGOs) die zich hardmaken voor de bescherming van vluchtelingen, zoals bijvoorbeeld Amnesty International en het Rode Kruis, een rol...

Waarom hadden NGOs een invloedrijke rol in deze periode? In het algemeen hebben NGOs drie vormen van autoriteit waarop ze legitimiteit voor hun activiteiten kunnen baseren.

De belangrijke betrokkenheid van NGOs bij de totstandkoming van het Nansenpaspoort is duidelijk te zien in de bronnen.

Wat opvalt bij de bestudering van het bronmateriaal van rond 1920 zijn de vergelijkingen tussen toen en nu.

De Russische revolutie in 1917, het geweld dat daarop volgde, maar ook de hongersnood in 1921 en 1922 hadden tot gevolg dat grote aantallen Russen zich genoodzaakt zagen om te vluchten.

Russische kinderen gevoed door Save the Children gedurende de hongersnood van 1921.

Bron: Save the Children

Russische kinderen gevoed door Save the Children gedurende de hongersnood van 1921

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM