Uitgebreid zoeken

Het Nansenpaspoort

Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen

De Russische revolutie in 1917, het geweld dat daarop volgde, maar ook de hongersnood in 1921 en 1922 hadden tot gevolg dat grote aantallen Russen zich genoodzaakt zagen om te vluchten.

Het Nansenpaspoort

Bron: Historiek.net

Het Nansenpaspoort

Het archiefmateriaal toont langs welke route en via welke individuen en organisaties het idee van het paspoort reisde.

De belangrijke betrokkenheid van NGOs bij de totstandkoming van het Nansenpaspoort is duidelijk te zien in de bronnen.

Russische kinderen gevoed door Save the Children gedurende de hongersnood van 1921.

Bron: Save the Children

Russische kinderen gevoed door Save the Children gedurende de hongersnood van 1921

Wanneer, hoe en waarom spelen non-gouvernementele organisaties (NGOs) die zich hardmaken voor de bescherming van vluchtelingen, zoals bijvoorbeeld Amnesty International en het Rode Kruis, een rol...

Russische Vluchtelingen van de burgeroorlog 1919

Russische Vluchtelingen van de burgeroorlog 1919

Bij de totstandkoming van het paspoort speelden verscheidene individuen een belangrijke rol.

Wat opvalt bij de bestudering van het bronmateriaal van rond 1920 zijn de vergelijkingen tussen toen en nu.

Waarom hadden NGOs een invloedrijke rol in deze periode? In het algemeen hebben NGOs drie vormen van autoriteit waarop ze legitimiteit voor hun activiteiten kunnen baseren.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM