Uitgebreid zoeken

Het huidige vluchtelingendebat in historisch perspectief

Het huidige debat over vluchtelingen wordt vaak op een alarmistische toon gevoerd, waarbij er regelmatig wordt verwezen naar het (recente) verleden.

Veel van de asielzoekers die een status in Nederland kregen vanaf de jaren ’80 zijn hier uiteindelijke gebleven.

Het aantal asielzoekers dat zich in 2015 meldde in Nederland komt iets hoger uit dan in het piekjaar 1994.

Asielinstroom in Nederland (per jaar) - 1985 - 2016

Wanneer je de herkomst van  de asielzoekers in de jaren ’90 bekijkt valt op dat het aandeel Joegoslaven niet meer dan een kwart tot een derde van het totaal uitmaakte.

Herkomst asielzoekers in Nederland (naar regio) - 1991-2015

In de jaren ’90 is een duidelijke piek in het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam te zien. In de eerste tien jaar van de twintigste eeuw namen deze aantallen weer flink af.

Asielinstroom in Nederland (per 5 jaar) - 1991-2015

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM