Uitgebreid zoeken

Hoe presenteer je de resultaten

  • Een goede afronding kost tijd en voorbereiding, zowel van de docent als van de leerling.
  • Er liggen bij de afronding veel kansen voor het leren over verschillende...

Als onderdeel van bijvoorbeeld een projectweek kunnen leerlingen verschillende verhalen over migratie verzamelen en in school presenteren.

Een waardevolle afsluiting kan ook bestaan uit een korte mondelinge presentatie van de resultaten door leerlingen aan elkaar, bijvoorbeeld in groepjes.

Een goede manier om leerlingen kennis te laten nemen van elkaars werk is om ze te betrekken bij de beoordeling van elkaars werk.

Leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium Rotterdam en Stedelijk Gymnasium Schiedam maakten in samenwerking met hun docenten een kleine Spoorzoekers-tentoonstelling als eindpresentatie.

Een andere mogelijkheid is om leerlingen verschillende visies op migratie naast elkaar te laten zetten aan de hand van de door hen verzamelde foto’s en verhalen.

Spoorzoekersprojecten lenen zich goed voor het onderzoeken door leerlingen van verschillende perspectieven op migratiegeschiedenis.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM