Uitgebreid zoeken

Immigratie en emigratie 1950-2008

Uit de cijfers van het CBS is niet op te maken welke groepen niet-Nederlanders zijn geƫmigreerd. Alleen voor Turken en Marokkanen zijn aantallen emigranten vermeld.

Immigratie en emigratie van niet-Nederlanders, vijfjaarlijkse gemiddelden 1950-2008

De immigratie van niet-Nederlanders laat een stijgende zien, onderbroken door pieken en dalen. De immigratie nam na 1960 sterk toe door de komst van gastarbeiders.

Immigratie en emigratie van niet-Nederlanders 1950-2008

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM