Uitgebreid zoeken

Indische Nederlanders

De ‘repatriëring’ vanuit Indonesië betrof veel mensen die nooit in Nederland waren geweest, onder wie ook veel Nederlanders van gemengd Aziatisch-Europese afstamming die er heel anders uit zagen...

Joyce en Gaby Eysinger op de boot van Indonesië naar Nederland

In de eerste periode, dus tot aan de onafhankelijkheid van Indonesië, vertrokken ruim 100.000 mensen uit Indië. Zij kwamen naar Nederland om te recupereren, d.w.z.

Indische Nederlanders kwamen er vaak pas in Nederland achter hoe Indisch ze eigenlijk waren.

West-Papua courier : opinieblad over de situatie in West Papua, uitgegeven door de Stichting Informatie West Papua.

West Papua Courier

Foto Clint Versteeg - derde generatie Indische Nederlander


Fotograaf: Johan Ghijsels

Clint Versteeg

Achter de naam Tjalie Robinson gaat de schrijver en journalist Jan Boon (1911-1974) schuil.

‘Ik ben altijd een oorlogskind gebleven. Dan ben je opgejaagd, je hebt geen vaste plek’

Interview Mevrouw Kockx-Wariki

Akte van poortereed afgelegd door Jeronimus Tonneman van Ter Naten (= Ternate, Indië), Amsterdam, 30 september 1783. Perkament.

Uit het archief van de familie De la Court.

Akte van poortereed afgelegd door Jeronimus Tonneman van Ter Naten (= Ternate, Indië) in Amsterdam

Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta in Nederlands-Indië de republiek Indonesia uit, terwijl het toen officieel nog een kolonie was.


Het project Aanpassen! omvat een reizende tentoonstelling en een boek met dvd, waarin drie generaties Indische Nederlanders ieder op geheel eigen wijze in beeld zijn gebracht.

‘Djangan Loepah’ was een losbladig gestencild boekje dat gerepatrieerden uit het voormalige Nederlands-Indie na hun aankomst in Nederland maandelijks kregen toegezonden.

Fragmenten uit Djangan Loepah

In 1952 werd het Ministerie van Maatschappelijke Zorg opgericht, een unicum in Europa. Het kreeg onder meer als taak de overkomst, opvang en integratie van repatrianten te verzorgen.

Archiefstukken van opa en oma van Alida van der Pluijm

Archiefstuk Alida van der Pluijm

‘Mijn oorlog is bij de Japanners geweest’

Interview Meneer Rasker

Vereniging van Indische vrouwen in Groningen en omgeving in het stadspark van Groningen (1958). Tweede rij, achter de vrouw met het kind op schoot: An Midderham-Vrieling.

Vereniging Indische Vrouwen

Twee Indonesische meisjes in Plantsoen-Oost: Rineke en Deffie den Dekker. Het gezin was kort daarvoor naar Nederland gekomen en woonde in een pension. Foto: Leo Breijer, 1955.

Indische meisjes in Plantsoen-Oost

In de naoorlogse geschiedenis van de Indische gemeenschap keren drie thema’s steeds terug: onbegrip, doorgesneden banden met het oude Indië, en de oorlog.

Advertentie voor Chinees-Indisch restaurant Nieuw-Nanking, Amsterdam. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Chinees-Indisch restaurant

Het meergeneratieproject van Stichting Nasi Idjo:
De samenstellers van dit boek, Vaya Nijhof en Iris Cousijnsen,
zijn al vanaf hun tienerjaren bezig met hun afkomst. In 2003

Beschrijving en verantwoording

In de twintig jaar na de onafhankelijkheid van Indonesië vertrokken ruim 200.000 Nederlanders uit de Oost. Zij werden gezien als landgenoten die zich weer in het vaderland vestigden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM