Uitgebreid zoeken

Javanen in de polder

Surinaamse Javanen in Nederland hebben een rijke culturele bagage. Binnen de eigen familie werd niet één, maar twee tot zelfs drie keer van land gewisseld.

Na het verschijnen van Stille Passanten was de belangstelling voor de migratiegeschiedenis van Javaanse –Surinamers en het Javaans erfgoed allerminst verdwenen.

Het project ‘Javanen in de Nederlandse Polder’ is een initiatief van Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI).

Diman Matredjo. Als kind van zes vetrokken  hij en zijn ouders in 1939 met de s.s. Kota Gede, naar Suriname.

Diman Matredjo

In 2007 startte oral historian Yvette Kopijn en voorzitter van STICHJI Hariëtte Mingoen met het vastleggen van de verhalen en ervaringen van de alleroudste Javanen die ooit de overtocht...

Opening van Bangun Trisno, woongemeenschap voor Javaans-Surinaamse ouderen in Den Haag.

Opening van Bangun Trisno, woongemeenschap voor Javaans-Surinaamse ouderen in Den Haag

Roemdjinah Senawi. Zij vertrok met de familie van haar kersverse echtgenoot op 5 januari 1954 met het schip ‘ Langkoes’ naar Indonesië als gevolg van een georganiseerde repatriëring.

Roemdjinah Senawi

Javaans-Surinaamse ouderen uit Den Haag maken een busexcursie om ouderen in Hoogezand-Sappemeer te ontmoeten.

Jaar: 2002

Fotograaf: Matte Soemopawiro.

Excursie Javaans-Surinaamse ouderen uit Den Haag

Roemdjinah Senawi. Zij vertrok met de familie van haar kersverse echtgenoot op 5 januari 1954 met het schip ‘Langkoes’ naar Indonesië als gevolg van een georganiseerde repatriëring.

Roemdjinah Senawi

Javanen in de Nederlandse Polder is een nieuw erfgoedproject van StichJi, waarin verhalen over de vestiging van Javanen in Nederland worden vastgelegd.

Portret Javaanse familie, bestaande uit eerste (tweede mevrouw van links en eerste meneer rechts), tweede en derde generatie Javanen in Suriname.

Jaar: omstreeks 1953

Portret Javaanse familie

Javanen in vergadering, vermoedelijk een politieke bijeenkomst. De bordjes geven aan welk district in Suriname zij vertegenwoordigen.

Jaar: onbekend

Politieke bijeenkomst Javanen

Ontmoeting tussen Javaans-Surinaamse ouderen uit Den Haag en uit Hoogezand-Sappemeer

Jaar: 2002

Fotograaf: Matte Soemopawiro

Fotoarchief: Stichting Rukun Budi Utama

Ontmoeting tussen Javaans-Surinaamse ouderen uit Den Haag en uit Hoogezand-Sappemeer

Aan de vooravond van de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname in 1975 kwam een grote migratiestroom van Surinamers op gang richting Nederland. Ook de Javanen namen er aan deel.

Diman Matredjo. Als kind van zes vetrokken  hij en zijn ouders in 1939 met de s.s. Kota Gede, naar Suriname.

Diman Matredjo

Voorportaal van Wisma Tunggal Karsa, woongemeenschap voor Javaans-Surinaamse ouderen in Den Haag.

Jaar: 2003

Fotograaf: Matte Soemopawiro

Wisma Tunggal Karsa

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM