Uitgebreid zoeken

Joodse vluchtelingen Nazi-regime

Honderden mensen stonden luid juichend op het perron te wachten toen in 1956 treinen vol Hongaarse vluchtelingen in Nederland aankwamen. Waarom werden deze vluchtelingen zo hartelijk ontvangen?

Freie Presse

Al snel na Hitlers machtsovername op 30 januari verschenen de eerste vluchtelingen in Nederland, zowel Duitse als Duits-joodse vluchtelingen. Onder hen waren veel sociaaldemocraten en...

De Nederlandse joodse gemeenschap richtte zelf organisaties op om vluchtelingen op te vangen. Veel vluchtelingen kwamen in Amsterdam terecht, waar verreweg de meeste joodse Nederlanders...

Het Centraal Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen en het daaronder vallende Comité voor Joodsche Vluchtelingen bracht het geld bij elkaar waarmee van augustus tot oktober 1939 het Centraal...

Bouw Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork 1939

Overzicht van aantallen Joodse vluchtelingen in verschillende Nederlandse gemeenten in december en januari 1936.

Registratie Joodse vluchtelingen

Toen Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, probeerden veel joden naar het buitenland te vluchten.

Frankrijk, België, Zwitserland en Nederland waren bang om overspoeld te raken door vluchtelingen uit Duitsland, maar ook om het steeds machtiger wordende buurland voor het hoofd te stoten...

Het Comité Bijzondere Joodsche Belangen riep op de onmenselijke behandeling van Joden in Duitsland te veroordelen (1936).

Comité Bijzondere Joodsche Belangen

In maart 1933 werd de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) van Adolf Hitler de grootse partij bij de verkiezingen in Duitsland.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM