Uitgebreid zoeken

Joodse vluchtelingen Nazi-regime

Artikel
Wim Willems
2004
Kunst van het overleven. Levensverhalen uit de twintigste eeuw, onderdeel van de reeks Cultuur en Migratie in Nederland
Boek
Guus Meershoek
1999

Het Amsterdamse politiekorps heeft tijdens de Duitse bezetting een zeer belangrijk aandeel gehad in de deportatie van de joden en de bestrijding van het verzet.

M.H.C.H Leenders
1993
Corrie K. Berghuis
1990 (Z.J.)

Documenten betreffende toelating, uitleiding en kampopname.

Website

Website Anne Frank huis. De familie Frank verhuist in 1933 vanuit Duitsland naar de Amsterdamse Rivierenbuurt. 

Als reactie op de vluchtelingenstroom uit Duitsland na de machtsovername van de Naziā€™s in januari 1933 wilde de Nederlandse regering de immigratie beperken, zo niet volledig stopzetten.

Dit artikel van Miriam Keesing werd gepubliceerd in Misjpoge, tijdschrift voor Joodse Genealogie, jaargang 23 (2010) nr. 1

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM