Uitgebreid zoeken

Loving Day Nederland

Stichting LovingDay.NL is een platform voor onderzoekers en andere geïnteresseerden in gemengde relaties en gezinnen in Nederland. Jaarlijks op 12 juni worden de kwesties en vragen verkend waarmee gemengde relaties en gezinnen tegenwoordig te maken hebben. LovingDay.NL is geïnspireerd op het Amerikaanse initiatief Lovingday; de jaarlijkse viering van de ongrondwettig verklaring van interraciale huwelijksverboden in Amerika op 12 juni 1967. De zaak was destijds aangespannen door de gemengde familie Mildred en Richard Loving. What’s in a name…

LovingDay.NL is een initiatief van Leen Sterckx, Betty de Hart, Annemiek Beck en Marga Altena.

 
LovingDay.NL 2014
LovingDay.NL 2014 vindt plaats in de Balie in Amsterdam. In het middagprogramma ligt de focus op recent wetenschappelijk onderzoek naar gemengde stellen en gezinnen. In de avond staat de persoonlijke ervaring van het hebben van een gemengde relatie en of een gemengde identiteit centraal.

Programma LovingDay.NL 2014: (On)zichtbaar Gemengd
Persbericht LovingDay.NL 2014
Lees ook het artikel 'Gemengd Amsterdam in Cijfers' dat Leen Sterckx schreef op basis van gegevens van de dienst O + S van de gemeente Amsterdam.

Partners bij de totstandkoming van LovingDay.NL 2014 zijn: Stichting LovingDay.NL, De Balie, UVA Institute for Migration & Ethnic Studies, UvA Universiteitsfonds en Wereldpartners.


U kunt LovingDay.NL volgen via Twitter en Facebook
U kunt contact met ons opnemen via lovingday.nl [at] gmail.com

Mildred Loving was een zwarte vrouw en Richard Loving een witte man. Zij waren tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld in de Amerikaanse staat Virginia, omdat ze met elkaar getrouwd waren. Hun huwelijk was in strijd met de Racial Integrity Act uit 1924, die het huwelijk verbood tussen personen die als ‘wit’ en als ‘zwart’ werden aangemerkt.  Het paar was in een andere staat getrouwd, om het huwelijksverbod te omzeilen.  Na een anonieme tip werden ze gearresteerd en tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld; de straf werd opgeschort onder de voorwaarde dat ze voor een periode van 25 jaar uit de staat wegbleven.

Kennedy
De rechter die hen veroordeelde, verklaarde: "Almighty God created the races white, black, yellow, malay and red, and he placed them on separate continents. And but for the interference with his arrangement there would be no cause for such marriages. The fact that he separated the races shows that he did not intend for the races to mix."

Het paar verhuisde naar een andere staat, maar omdat ze niet samen konden reizen en hun familie in Virginia misten, schreef Mildred naar Robert Kennedy, die doorverwees naar de  American Civil Liberties Union (ACLU).

Richard Loving zei tegen hun advocaat dat hij tegende rechter moest zeggen: Tell the Court I love my wife, and it is just unfair that I can't live with her in Virginia."

Unaniem oordeel
Het Amerikaanse Gerechtshof verwierp de veroordeling in een unaniem oordeel, dat stelde dat het huwelijksverbod in strijd was met het gelijkheidsbeginsel.  Chief Justice Earl Warren verklaarde:

"Marriage is one of the "basic civil rights of man," fundamental to our very existence and survival.... The Fourteenth Amendment requires that the freedom of choice to marry not be restricted by invidious racial discrimination. Under our Constitution, the freedom to marry, or not marry, a person of another race resides with the individual and cannot be infringed by the State. There is patently no legitimate overriding purpose independent of invidious racial discrimination which justifies this classification. The fact that Virginia prohibits only interracial marriages involving white persons demonstrates that the racial classifications must stand on their own justification, as measures designed to maintain White Supremacy."

Interraciale huwelijken vandaag
De uitspraak betekende niet meteen het einde van interraciale huwelijksverboden in de Verenigde Staten, ook al werden ze onuitvoerbaar. De staat Alabama was in 2000 de laatste die het interraciale huwelijksverbod schrapte, waarbij nog 40 % van de kiezers tegenstemde. Na de  uitspraak nam het aantal ‘interraciale’ huwelijken, toe en ook de sociale acceptatie van die huwelijken. Tegenwoordig wordt vaak aan de uitspraak gerefereerd in de Amerikaanse discussie over huwelijken tussen personen van gelijke sekse.

In 2007 verklaarde Mildred Loving hierover: 

"I believe all Americans, no matter their race, no matter their sex, no matter their sexual orientation, should have that same freedom to marry... I am still not a political person, but I am proud that Richard’s and my name is on a court case that can help reinforce the love, the commitment, the fairness and the family that so many people, black or white, young or old, gay or straight, seek in life. I support the freedom to marry for all. That’s what Loving, and loving, are all about."

Marga Altena

Marga Altena is cultuurhistorica, gespecialiseerd in visuele cultuur. Ze werkt als onderzoeker, docent en publicist. Na haar studie kunstgeschiedenis en klassieke archeologie, raakte ze gefascineerd door het gebruik van beeldmateriaal in historisch onderzoek. Haar proefschrift Visuele strategieën. Foto's en films van fabrieksarbeidsters in Nederland (1890-1919) Amsterdam: Aksant 2003, voerde ze uit bij het Instituut voor Genderstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als postdoc-onderzoeker werkte ze bij het Centrum voor Thanatologie aan dezelfde universiteit en onderzocht ze de hedendaagse verbeelding van de dood in films, televisieprogramma's en weblogs. In haar laatste boek A True History Full of Romance: Mixed Marriages and Ethnic Identity in Dutch Art, News Media, and Popular Culture (1883-1955) onderzocht ze beelden en beeldvorming over gemengde relaties. Ze combineerde daarbij gevarieerde bronnen: archiefdata, veldwerk, interviews en historiografie.

Verder lezen: www.MargaAltena.nl

Betty de Hart

Betty de Hart houdt zich sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw bezig met gemengde relaties, eerst als medewerkster van stichting LAWINE, een organisatie van gemengde relaties en gezinnen, later als wetenschapper. Als juriste houdt zij zich met name bezig met de rechtspositie van gemengde relaties en gezinnen. In 2003 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over gemengde relaties: Onbezonnen Vrouwen. Gemengde relaties in het nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht (Aksant, 2003). Eerder, in 2002, schreef zij het boek Internationale kinderontvoering, Oorzaken, preventie en oplossingen, Utrecht: NCB. Zij coördineert een onderzoeksprogramma over Nederlands-Marokkaanse en Nederlands-Egyptische gezinnen en hun ervaringen met het Nederlands en islamitisch familierecht. Zij heeft vele publicaties over gemengde relaties en recht op haar naam staan, onder meer over nationaliteitsrecht (de nationaliteit van de gehuwde vrouw met een buitenlandse man en kinderen uit gemengde relaties, dubbele nationaliteit), familierecht (internationale kinderontvoering), het recht in de koloniale periode. Sinds 2013 is Betty de Hart hoogleraar Migratierecht aan de Universiteit van Amsterdam; daarnaast blijft zij werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Annemiek Beck

Annemiek Beck is trainer en coach en is medio jaren negentig gefascineerd geraakt door ‘gemengde’ relaties. Van 1998 tot 2001 was ze  voorzitter van Stichting LAWINE, een zelfhulporganisatie voor Nederlandse vrouwen met een niet Nederlandse partner. In 2006 is Annemiek  bureau â€˜Wereldpartners’ www.wereldpartners.nl gestart vanuit de ervaring dat er weinig kennis voorhanden is over welke kwesties binnen deze gezinnen spelen en hoe problemen het best aangepakt kunnen worden. Zij heeft gezien dat dit gebrek aan kennis een gemis is voor professionals die gemengde gezinnen als cliënt krijgen omdat het een effectieve dienst- of hulpverlening in de weg kan staan. Zij zet zich in om deze kennis te leveren. Daarnaast biedt ze relatie-coaching aan partners in ‘gemengde’ relaties. Annemiek schrijft in het E-zine “Wereldpartners periodiek” maandelijks korte artikelen over de dynamiek binnen interculturele relaties en gezinnen http://www.wereldpartners.nl/1/3. In 2010 nam ze met fotografe Ting Chan het initiatief tot het  boek ‘Mix Jongeren in Nederland’, een foto essay boek over ‘etnische gemengde kinderen’ met bijdragen van verschillende fotografen en wetenschappers; het boek is  een eerste verkenning van het thema in Nederland. Annemiek heeft zelf een intercultureel gezin, ze is getrouwd met een Marokkaanse man en samen hebben zij twee zoons, momenteel  14 en 11 jaar oud.

Leen Sterckx

Leen Sterckx doet als sociologe al enige jaren onderzoek naar partnerkeuze en huwelijken van jongeren van Turkse en Marokkaanse origine. De focus is daarbij steeds anders: van migratiehuwelijken, over trouwen binnen de familie tot gemengde huwelijken. Haar promotieonderzoek gaat over gemengde relaties en huwelijken waarvan één van de partners van Turkse of Marokkaanse herkomst is. Haar proefschrift met als titel Trouwen met een vreemdeling. Afstand en nabijheid in de relaties van gemengd gehuwde Turken en Marokkanen verschijnt in het najaar van 2013. Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau doet zij onderzoek naar de achtergronden van huwelijksmigratie en de leefsituatie van huwelijksmigranten uit meerdere herkomstgebieden. Ook gemengde relaties waarbij één partner vanuit het buitenland naar Nederland migreert, komen daarbij aan bod. Leen Sterckx heeft verscheidene lezingen gegeven over het thema gemengde relaties en is als vrijwilliger actief bij de Belgische vereniging van vrouwen met een bi culturele relatie, Femma Kleurrijk (www.kleur-rijk.be). Daarnaast heeft zij een gemengd gezin met vier gemengde kinderen met wortels in België, Angola en Nederland.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM