Uitgebreid zoeken

Migrantenorganisaties

Archief Nederlands-Israƫlische gemeente Maarsen

(13) reglement vd kerk der Hoogduitse joodse gemeente Maarsen en Maarsenveen 1759

Reglement van de kerk der Hoogduitse joodse gemeente te Maarsen en Maarsenveen, 1759

Het beleid van de overheid is uitermate belangrijk voor de mate waarin migranten organisaties opzetten. In sommige landen is het opzetten van migrantenorganisaties bijvoorbeeld...

In 1986 kreeg binnen de publieke omroep voor het eerst een islamitische organisatie zendtijd, de Islamitische Omroep Stichting (IOS).

Openingstoespraak Ibrahim Gƶrmez bij de Islamitische Oproep Stichting (IOS) 1986

De mate waarin migranten verschillen van de samenleving waarin ze zich vestigen, bijvoorbeeld qua geloof, heeft gevolgen voor hun wijze van organiseren.

Archief Bestuur Franciscanen Nederland.

Pater Theotimus van Velzen en de Sloveense Vereniging in Heerlen, 1929.

Pater Theotimus van Velzen en de Sloveense Vereniging in Heerlen, 1929
Dialogo

Uitgave van stichting FORSA. Landelijk steunpunt voor Antilianen en Arubanen in Nederland. Collectie IISG

Dialogo

De overheid in het land van herkomst kan invloed uitoefenen op migrantenorganisaties.

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (1574-1816)

Ingekomen stukken houdende extracten uit de doopregisters van de Engelse kerk en de dissenterse kerken, 1793-1810.

Doopregisters van de Engelse kerk en de dissenterse kerken in Leiden

Migranten hebben altijd en overal eigen organisaties en verenigingen opgezet. Zulke organisaties verschillen per land, per groep en per tijdvak.

Ook binnenlandse migranten en Nederlandse migranten in het buitenland hebben altijd eigen organisaties opgericht.

Een grote diversiteit binnen een migrantenpopulatie - naar klasse, geloof, religie, politieke oriĆ«ntatie, regionale herkomst en dialect - leidt doorgaans tot een groter aantal...

Vereniging van Indische vrouwen in Groningen en omgeving in het stadspark van Groningen (1958). Tweede rij, achter de vrouw met het kind op schoot: An Midderham-Vrieling.

Vereniging Indische Vrouwen

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden

Ledenlijsten en opgaven van lidmaatschap, 1899-1919.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Ledenlijsten van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden 1899-1919
Famiri

Maandblad voor Surinamers in Nederland. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Famiri

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM