Uitgebreid zoeken

Migratiecijfers

Artikel
Leo Lucassen en Pieter Emmer
2010

Artikel Volkskrant

Massa-immigratie wordt ten onrechte voorgesteld als een probleem. We hebben juist behoefte aan arbeidsimmigranten uit Oost-Europa en niet-westerse kennisimmigranten.......

Corrie van Eijl
2009
Tijdschrift voor Sociale en Economische geschiedenis 6 (2) 2009, 3-33.
WODC
2009

Het rapport Eerste Proeve van de Migratiekaart van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2009

Niederlande
Jan Lucassen and Leo Lucassen
2007

 In:  Klaus J. Bade, Pieter Emmer, Leo Lucassen  and Jochen Oltmer (red.),  Enzyklopädie Migration in Europa vom 17.

München: Schoeningh/Fink, 2007, pp. 95-109.
Clé Lesger
2006
Stadsgeschiedenis 1 (2006) 97-121.
Corrie van Eijl and Leo Lucassen
2006

In: Citizenship and those who leave: the polotics of emigration and expatriation.

Nancy L. Green and patrick Weil (ed), Citizenship and those who leave: the polotics of emigration and expatriation, University of Illinois Press, 2006
Jan Lucassen
2002

In deze workingpaper zet Jan Lucassen uiteen via welke methode hij in een eerdere bijdrage over bevolkingsontwikkeling en immigratie een schatting kon maken van het totale aantal immigranten...

CGM-Working Paper 3
Corrie van Eijl en Leo Lucassen
2001
J.G.S.J. van Maarsseveen en P.K. Doorn (red.), Nederland een eeuw geleden geteld. Een terugblik op de samenleving rond 1900
Frank Suurenbroek
2001

Dit paper besteedt aandacht aan een nog weinig bestudeerd onderwerp: laat-negentiende eeuwse binnenlandse migranten.

CGM-Working Paper 2
Leo lucassen en Gerard van der Harst
1998

Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis

Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 24 (3) 1998 pag. 293-315
Leo Lucassen
De Groene Amsterdammer, 19-04-2011
Boek
Annemarie Cottaar, Nadia Bouras en Fatiha Laouikili
2009

In de jaren zestig werden ze gastarbeiders genoemd. Maar de Marokkanen die voor werk naar Nederland kwamen, hebben zich er uiteindelijk gevestigd.

Jelle van Lottum
2007

Daily life in the early modern North Sea region was largely subject to international forces.

Paul van de Laar, Leo Lucassen en Kees Mandemakers (red.)
2006

Rotterdam is een migrantenstad. Niet voor niets wordt wel gezegd dat de echte Rotterdammer van buiten komt.

Erika Kuijpers
2005

Duitsers, Noren, Denen en Zweden vormden in zeventiende-eeuws Amsterdam de grootste groep buitenlandse migranten.

Marlou Schrover
2002

Stinkende Moffen, narrige Pruisen en hongerlijdende Westfaalse indringers, zo werden de Duitse nieuwkomers in de tweede helft van de negentiende eeuw door Nederlanders genoemd.

Wim Willems
2001

Een complete en monumentale geschiedenis van Indische Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog.

Clé Lesger
2001

Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand: kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca 1550-1630.

Oscar Gelderblom
2000

Al meer dan honderd jaar twisten historici over de rol die Zuid-Nederlandse kooplieden speelden bij de opkomst van Amsterdam als centrum van de wereldhandel aan het einde van de zestiende eeuw....

Jan Lucassen en Rinus Penninx
1994

Over de geschiedenis van Nederland als immigratieland bestaan uiteenlopende beelden en meningen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM