Uitgebreid zoeken

Mijnwerkers uit Slovenie

Er was wel genoeg werk in de Limburgse mijnstreek, maar lang niet genoeg woningen. Mijnarbeiders van buiten de streek gingen vaak als kostganger bij een Limburgse familie in huis wonen.

Vanaf 1905 kwamen Slovenen naar Nederland om in de Limburgse mijnen te werken. Tot halverwege de jaren '20 vertrokken deze migranten op eigen houtje naar Nederland.

Sloveense mijnwerkers konden in het begin van de 20ste eeuw gemakkelijk bij de Limburgse mijnen aan de slag. De mijnsector groeide explosief waardoor veel personeel nodig was.

Sloveense kompels, Foto afkomstig uit het privĆ©album van Jacob Wežovnik (ook: Vezonik en Wesonig) in 2007 gevonden in Brunssum. Nadere gegevens ontbreken.

Sloveense kompels

Zoals de meeste buitenlanders kwamen ook Slovenen overwegend in het ondergrondse werk terecht.

Archief Bestuur Franciscanen Nederland

Priesters werkzaam onder de Slovenen in den vreemde
Bidprentjes

Selectie van bidprentjes van Sloveense migranten in Nederland. Bidprentjes worden uitgedeeld bij een rooms-katholieke begrafenis.

Bidprentjes

Voor deze opdrachtdocumentaire uit 1919 over de Limburgse staatsmijnen maakte Jules Stoop, directeur van Filmfabriek Hollandia, opnamen in de mijnen Emma, Wilhelmina en Hendrik te Heerlen.

De Sloveense mijnwerkers kwamen vanaf het begin van de eeuw in de Limburgse mijnstreek werken - net als Polen en Italianen. Velen lieten in de goede jaren ook hun gezinnen overkomen.

Sloveense Sint Barbaravereniging in Heerlerheide

Archief Bestuur Franciscanen Nederland

Verschillende brieven van en naar Pater Theotimus Van Velzen, zielzorger onder de Slovenen in Nederland.

Briefwisselingen van de Sloveense Pater Theotimus Van Velzen

Gedenkblad voor Jacob Å alej van de Staatsmijn Hendrik, Brunssum 1928. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Gedenkblad Sloveense mijnwerker

Archief Bestuur Franciscanen Nederland.

Pater Theotimus van Velzen en de Sloveense Vereniging in Heerlen, 1929.

Pater Theotimus van Velzen en de Sloveense Vereniging in Heerlen, 1929

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM