Uitgebreid zoeken

Molukkers

Voor kinderen was het een fijn leven in de woonoorden.

Zowel de Molukkers zelf als de Nederlandse staat leefden lange tijd in de veronderstelling dat de groep weer naar de Molukken zou teruggaan. Molukker Sergeant C.

In 1951 kwamen 12.500 Molukkers per boot naar Nederland; 3.500 Molukse soldaten uit het Koninklijk Nederlands-Indische Leger en hun gezinnen.

Kookrubriek uit Pertemuan 1962 , een krantje dat verspreid werd door het Commissariaat Ambonezenzorg (CAZ) in alle Molukse woonoorden. Kookrubriek in het Nederlands en het Maleis.

Kookrubriek Pertemuan 1962

Na aankomst in Nederland ontsloeg de regering de Molukse KNIL-soldaten uit het leger. Dit kwam voor velen als een schok. Zij hadden gedacht in het Nederlandse leger te blijven dienen.

Archief Demka fabriek Utrecht

Documenten betreffende de regeling van woonruimte voor Ambonezen die werkten in de Demka fabriek in Utrecht, 1955.

Documenten betreffende woonruimte voor Ambonezen werkzaam in de Demka fabriek, 1955

Sportdag in het Molukse woonoord Schattenberg (Westerbork), jaren 50.

Briefje geschreven door de kapers in de trein bij wijster (1975)

Collectie Museum Maluku, Archief J.A. Manusama

briefje kapers 1975
Modeshow

Modeshow in de kantine van het Molukse woonoord IJsseloord (Capelle a/d IJssel), eind jaren '50.


Collectie Museum Maluku

Modeshow


Luchtfoto van de Molukse woonwijk bij Moordrecht, 1961. Collectie Spaarnestad Photo 

Moluks woonoord bij Moordrecht

Bruiloft in het Molukse woonoord Lunetten (Vught), begin jaren '60

Collectie Museum Maluku

Bruiloft woonoord Lunetten

Herdenkingsbijeenkomst t.g.v. de 35-jarige aanwezigheid van de Molukkers in Nederland. Lubbers (r.) overhandigt een exemplaar van het Besluit-Rietkerkuitkering aan Ds. Metiari.

Rietkerkuitkering

Amsterdamse studentenvereniging met leden uit Nederland en de koloniën, verenigd onder de spreuk ‘Groot Nederland: Amsterdam, Batavia, Suriname’, ca. 1908.

Amsterdamse studentenvereniging met leden uit Nederland en de koloniën
Marinjo

Informatiebulletin van het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Marinjo

Met het schip Atlantis repatriëren KNIL-militairen en hun gezinnen uit Indonesië naar Nederland.

Protest

Omdat een onafhankelijke Molukse republiek op zich liet wachten, probeerden kinderen van de KNIL-Molukkers in de jaren '70 met geweld de Molukse zaak in beweging te krijgen.

Onze Koers

Centraal orgaan van de Vereniging Indische Nederlanders. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Onze Koers

In de eerste jaren werden de Molukkers volledig onderhouden door de Nederlandse overheid.

De Molukkers waren overwegend protestants en lid van de Geredja Protestan Maluku (Molukse Protestantse Kerk) op Ambon.

Orgaan van de stichting ‘Door de Eeuwen Trouw’.

Stem van Ambon

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM